• ANTİSKALANT AP40 – Aqualine

  Fiyat : 9,9€/kg

  • Özellikle sertlik tuzlarının ve silikanın oluşturduğu birikintilere karşı etkilidir,
  • Bu sayede sistem etkinliğini artırır.
  • İçerdiği aktif maddeler sayesinde membran temizlik aralığını artırır.
  • Düşük dozajlarda dahi etkilidir.
  • Bütün membran tipleri ile uyumludur.
  • Sıvı olduğundan kullanımı kolay ve güvenlidir.
 • ANTİSKALANT AP400P (NFS Belgeli) – Aqualine

  Fiyat : 11,5€/kg

  AP 400P antiskalantı suyun içerisindeki aşırı doygun halde bulunan birçok tuz çözeltilerinin stabil hale getirilmesi için kullanılmaktadır.

  • Sertlik tuzlarının ve Demir oksitlerin oluşturduğu birikintileri önler ve temizler, bu sayede sistem etkinliğini artırır.
  • Geniş spektruma sahiptir, CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4, Si, MgO ve MnO’lu birikintilerin oluşmasını engeller.
  • İçerdiği aktif maddeler sayesinde çamur oluşumunu engeller ve bu sayede membran temizlik aralığını artırır. Asit kullanımını ortadan kaldırarak güvenli çalışma ortamı sağlar.
  • Düşük dozajlarda dahi etkilidir.
  • Bütün membran tipleri ile uyumludur.
  • Sodyum hegzametafosfattan daha dayanıklı ve etkindir.
  • Güçlendirilmiş formülü sayesinde kullanımında veya stok süresince verim kaybı yaşanmaz.
  • Bu ürüne, ters ozmos taş önleme kategorisinde ANSI/NSF Standart 60 kapsamında NSF/Uluslararası tescil verilmiştir. Resmi ad “Muhtelif Su Besleme Ürünleri”dir. Konsantrasyon 10 mg/l.
 • DEMİR 3 KLORÜR

  • Demir (III) klorür kanalizasyon ve içme suyu üretiminde kullanılır .
  • Bazı reaksiyonlarda kuru reaktif olarak susuz formda kullanılır.
  • Organik sentezde fenol bileşiklerinin varlığını saptamak için kullanılır: örn: sentezlenmiş Aspirin’in saflığının incelenmesi .
  • Su ve atıksu arıtımında fosfatın demir (III) fosfat olarak çökeltilmesi için kullanılır .
  • Bıçak ağacı işçileri ve zanaatkârlar tarafından , metalin katmanlanmasını veya kusurlarının görülebilmesi için, metali oymaya , buna zıt bir etki kazandırmanın patern kaynağı olarak kullanılmıştır.
  • Demir meteoritlerindeki demirbaş modelini etitlemek için kullanılır .
  • Dağlama için gerekli fotogravür içinde fotoğraf ve sanat eserlerinin görüntüleri basmak için plakalar tifdruk ve gravür için tifdruk baskı endüstrisinde kullanılan silindir.
  • Baskılı devre kartları (PCB) yapmak için kullanılır .
  • Veteriner hekimliğinde, özellikle kanama sonucu kanamanın meydana geldiği durumlarda, bir hayvan tırnağının zıvanasını tedavi etmek için kullanılır.
  • Bir metal-sandviç kompleksi olan ferrocene’nin bir preparatında siklopentadienilmagnezyum bromür ile reaksiyona girer .
  • Bazen Raku mala ateşi tekniğinde kullanılan demir, pembe, kahverengi ve turuncu bir çanak çömlek parçasını renklendiriyor.
  • Paslanmaz çeliklerin ve diğer alaşımların çukur ve çatlak korozyon direncini test etmek için kullanılır.
  • Organik azidleri birincil aminlere hafifçe indirgemek için asetonitril içinde NaI ile birlikte kullanılır.
  • Hayvan trombozu modelinde kullanılır.
  • Enerji depolama sistemlerinde kullanılır
  • Tarihsel olarak, doğrudan pozitif planları yapmak için kullanılmıştır.
  • Keratokistik odontojenik tümörün (KOT) cerrahi tedavisinde kullanılan modifiye Carnoy çözeltisinin bir bileşeni,
  • Amerikan madeni paraları toplayıcıları tarafından , tarihin artık görünür olmadığı kadar yıpranmış olan Buffalo nicklerinin tarihlerini belirlemek için kullanılır.
 • POLİELEKTROLİT

  Atıksu arıtma sistemlerinde koagülant (pıhtılaştırma) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini polielektrolit gerçekleştirmektedir.

  Kimyasal atık su arıtma tesislerinde atığın cinsine bağlı olarak su ile çözelti yapılarak anyonik polielektrolit tatbik edilmektedir. Biyolojik arıtma proseslerinden kaynaklanan çamurun susuzlaştırılmasında kullanılan polimer çeşidir. İçme suyu ve Atıksu arıtmada, Kağit Endüstirisi, Petrol Endüstirisi, Madencilik, Tarım, Tekstil, Kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır.

  Polielektrolit, şeker işleminde filtrasyon ve saflaştırma süreçlerini doğaçlama için özel olarak tasarlanmıştır. Bu organik esaslı kopolimer pıhlaştırıcı katıları pıhtılaştıran ve hemen floklar oluşturan karmaşık sistemlerde etkilidir. Bu ürünü, herhangi bir pH değeri aralığıyla uyumlu hale getirmek için daha ihtiyatlı bir şekilde işlenir.

  Polielektrolit Tozu inorganik askıda katıların, atık suların çökeltilmesi için doğrudan filtreleme işleminde katılaştırıcı olarak kullanılmak üzere bir orta anyonik yüklü toz polielektrolittir.

 • RO CLEAN ANTİSKALANT

  Fiyat : 9,6€/kg

  • Özellikle sertlik tuzlarının oluşturduğu birikintilere karşı etkilidir,
  • Bu sayede sistem etkinliğini artırır.
  • İçerdiği aktif maddeler sayesinde membran temizlik aralığını artırır.
  • Düşük dozajlarda dahi etkilidir.
  • Bütün membran tipleri ile uyumludur.
  • Sıvı olduğundan kullanımı kolay ve güvenlidir.
 • SIVI KLOR

  Ev tipi su arıtma sistemlerinde ve havuz temizliği konusunda kullanılan, klor bileşikli olan katı ya da sıvı olan arıtma kimyasalıdır. Klor su temizliği konusunda yoğun olarak kullanılır. Bunun sebebi fiyatının çok uygun olması ve etkili temizlik sunmasıdır.Klor sıvı, toz, tablet ve gaz olarak kullanılabilir. En çok sıvı klor ve toz klor olan modeller tercih edilmekte ve çeşitli ambalajlarda uygulanmaktadır. 38 litre bidonlarda satılır.

 • SIVI KOSTİK – NaOH (%48)

  Sıvı Kostik – NaOH (%48) Kullanım Alanları; Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında) Yemeklik yağı arıtmada Yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede Nişasta, Kostik, Su, Silikat: Birlikte Etiket Yapıştırıcı İmalatında Nişasta, Kostik, Su, Boraks: Birlikte Oluklu Mukavva Tutkal İmalatında Filtre Temizleyici (filtre havuzlarında) ve madenlerdeki asit unitesini temizlemede.

Main Menu