• MB 444 REÇİNE 25 LT – PALLAS

    Ultra saf su elde etmek için kullanılan ve güçlü bir iyon değiştirici olan mixbed reçine, yüksek kaliteli anyonik-katyonik reçine karışımından elde edilmektedir.

    Suyu saflaştırarak (deminaralize ederek) iyonlarından ayırır ve yüksek kalitede yumuşatılmış su elde edilmesine yardımcı olur. Mixbed reçineler, endüstriyel ters osmoz sistemlerinden sonra proses sularının iletkenliğinin düşürülmesinde ve yüksek silika içeren suların arıtılmasında kullanılarak suyun var olan kalitesini artırır.

    Kapasitesi dolduğunda yeniden rejenere edilmesi gerekmektedir.

Main Menu